Erklæring om beskyttelse af persondata

Hos Seaport Restaurant og Bowling (Herefter kaldt Seaport) er det vigtigt for os at du føler dig sikker, når du oplyser personlige oplysninger i forbindelse med oprettelse i vores kundesystem. Vi har derfor udarbejdet en erklæring, der har til formål at forklare hvilke oplysninger vi opbevarer, hvordan vi opbevarer dem, hvorfor vi opbevarer dem og hvordan de bliver slettet. Erklæringen er udarbejdet ud fra gældende persondatalovgivning pr. 25. maj 2018.

Hvad er persondata?
Persondata er oplysninger, som kan bruges til at identificere eller kontakte personer. Når du opretter en reservation gennem Seaports online bookingsystem, eller gennem telefonen til vores center, vil du blive bedt om at oplyse dine persondata. Disse data benytter Seaport til at oprette dig i vores kundedatabase, samt identificere personen der opretter reservationen, i tilfælde af ændringer af reservationer mm., eller ved udeblivelse fra en reservation. Du vil under oprettelse blive bedt om at oplyse følgende: Navn, adresse, telefonnummer, og e-mail adresse. Dine persondata anvendes ikke til andre formål – ingen reklame- eller tilbudsmails.

Videregivelse af data til tredjeparter
Persondata kan videregives, såfremt det er nødvendigt at overholde gældende regler og lovgivning eller håndhæve Seaports legitime interesser, f.eks. for at registrere, forebygge eller afhjælpe svindel, misbrug eller sikkerhedsproblemer.

Hvor opbevarer og behandler vi persondata?
Det indsamlede data vil blive opbevaret og behandlet af Seaport, og Seaports databehandler, FlexyBox ApS. Da begge virksomheder ligger i Danmark, er de underlagt Dansk og Europæisk lovgivning på området.

Beskyttelse af persondata
Hos Seaport arbejder vi på at sikre persondata bedst muligt, og adgang til persondata er derfor begrænset til de ansatte som skal bruge dataene, for at udføre deres arbejde. Derudover oplærer vi vores medarbejdere i vigtigheden af fortrolighed, overholdelse af privatlivets fred og sikringen af gæsternes persondata. Alle medarbejdere underskriver desuden en fortrolighedserklæring i forbindelse med ansættelse hos Seaport.

Dine rettigheder
Hvis du ønsker adgang til dine persondata, kan du anmode herom hos Seaport, ved at indsende et underskrevet eller tilsvarende verificeret dokument samt bekræftelse af din identitet i form af en kopi af det officielle identifikationsdokument.

Rettelse eller sletning af data
Som persondataansvarlig skal Seaport på eget initiativ, eller på opfordring fra dig, hurtigst muligt rette, slette eller tilføje persondata i registeret, hvis dette er fejlbehæftet, unødvendigt, ufuldstændigt eller forældet i forhold til formålet med databehandlingen. Seaport skal ligeledes forhindre, at disse data spredes, hvis dette kunne bryde fortroligheden af dit privatliv.

Såfremt Seaport afviser din anmodning om at rette en fejl, bliver du informeret herom skriftligt. Denne meddelelse indeholder derudover årsagen til afvisningen. I så fald vil du kunne indbringe sagen for ombudsmanden for databeskyttelse.

Spørgsmål vedrørende erklæringen om beskyttelse af persondata
Hvis du har spørgsmål til vores erklæring om beskyttelse af persondata eller er i tvivl om Seaports beskyttelse af persondata, er du velkommen til at kontakte os via e-mail på info@seaport.dk

Vi er til enhver tid berettiget til at opdatere eller revidere Seaports erklæring om beskyttelse af persondata. Hvis vi foretager væsentlige ændringer i erklæringen, vises en meddelelse herom på vores hjemmeside sammen med den opdaterede erklæring om beskyttelse af persondata.

Kontakt os

Strandvejen 7, 9000 Aalborg
Åbningstider:
Mandag - Tirsdag: 12.00-22.00*
Onsdag: 12.00-23.00*
Torsdag: 12.00-00.00*
Fredag: 12.00-02.00*
Lørdag: 11.00-02.00*
Søndag: 11.00-22.00*

*Lukketider vil variere efter travlhed og banebestilling

 

Book bane her
envelopephone-handsetmap-markerclock